Dịch vụ cho thuê Phòng học - Hội thảo và Trang thiết bị

Để phục vụ nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị của quý khách hàng, ngoài thời gian sử dụng vào nhu cầu hoạt động riêng, Trung tâm VJCC có cung câp dịch vụ cho thuê phòng. Ngoài ra, quý khách đến với dịch vụ thuê phòng của Trung tâm sẽ được cung cấp thêm các dịch vụ cho thuê máy chiếu, máy tính xách tay, mic…để quý khách sử dụng theo yêu cầu.

Quý khách có nhu cầu thuê đăng ký thuê phòng và trang thiết bị của Trung tâm, sau khi xem Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuê phòng và trang thiết bị, xin mời liên hệ trực tiếp với nhân viên quản lý của Trung tâm. Ngoài ra, trong quá trình đăng ký có chi tiết nào chưa rõ, xin vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận sự hướng dẫn từ phía Trung tâm VJCC.

Mr. Ngọc Sơn
Tel: 04-3775-1278 máy lẻ 118
Download mẫu đăng ký thuê phòng tại đây

Back To Top