Japanese language courses

 • Time

  Time: 23/8~ 25/11/2017   39 lessions: Schedule 

  N2 Taisaku A: Monday, Wednesday, Thursday (18:30-20:30) & Friday or Saturday (13:30-15:30)

  N2 Taisaku B: Tuesday, Wednesday, Friday & Saturday (18:30-20:30)

  N2 Junbi        : Monday, Wednesday, Thursday (18:30-20:30) & Saturday (13:30-15:30)

  * First lesson is shceduled on 23/8/2017 (Wed)

  * Deadline for registration: by 18h15 23/8/2017 (Wed)

 • Fee

  Fast-track course:

  Employee: 2.800.000 & Document fee: 200.000 VND

  Student   : 2.700.000 & Document fee: 200.000 VND

  Preparation course:

  Employee: 2.600.000 & Document fee200.000VND

  Student     :2.500.000 & Document fee: 200.000VND

 • Lecturer

  The course is under the guidance of experienced Japanese and Vietnamese teachers.

 • Eligible participants

  For successful candidates of the entrane exam on 5/8/2018 conducted by VJCC.

 • Content

  This course will provide you with adequate knowledge and skill needed for JLPT level N2! 

  Registration and tuition fee:

  1. Tel: 04-3775-1282 ; JC division:114 (Ms. Huong, Ms. Linh)
  2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Time

  Thời gian:    22/8 ~ 25/11/2017 (39 buổi × 2 tiếng = 74 tiếng)

  4 buổi / tuần: 

  * N3 Taisaku: thứ 3, thứ 5, (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca:13:30-15:30 & 16:00-18:00)

  * N3 Junbi   : thứ 3, thứ 5, (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca:13:30-15:30 & 16:00-18:00)

  Khai giảng toàn khóa N3: 18h 15 ngày 22/8/2017 (thứ 3)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 22/8/2017 (thứ 3)

 • Fee

  Khóa cấp tốc:

  Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên      : 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  Người đi làm: 2.400.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Sinh viên      : 2.300.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

 • Lecturer

   Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Eligible participants

  Căn cứ vào kỳ thi đầu vào ngày 6/8/2017 (chủ nhật), chúng tôi khai giảng hai khoá học  

 • Content

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

  Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

  1. Điện thoại: 04-3775-1282 Ban khoá học tiếng Nhật:114 (Ms. Hường, Ms. Linh)
  2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Time

  Khai giảng:

  15/8/2017  (thứ 3)

  Thời lượng:

  16 buổi  15/8  – 10/10/2017

  Thứ 3, thứ 5 (18h00~20h30)

 • Fee

  Sinh viên:                700.000 VNĐ

  Người đi làm:          900.000 VNĐ

 • Lecturer

  Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)

   

 • Eligible participants

  Năng lực tiếng Nhật tương đương N2 trở lên. Học trực tiếp bằng tiếng Nhật. Đặc biệt, ở kỳ này các bạn mới có N3 mà thực sự yêu thích và mong muốn được học Kế toán tiếng Nhật cũng có thể đăng ký tham gia (Liên hệ trực tiếp tới Ban tiếng Nhật để được tư vấn.)  

 • Content

  Tiếng Nhật chuyên ngành, đặc biệt chuyên ngành kế toán là vốn kiến thức cần thiết với các bạn giỏi tiếng Nhật. Tiếp tục đồng hành cùng chặng đường học tập tiếng Nhật với các bạn, Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản và Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV) xin trân trọng giới thiệu khoá 18

 • Time

  Japanese communication course - Elementary 1 - September 2017 

   

  6/9/2017 ~ 12/01/2018   (54 classes)

  3 classes/week: Monday, Wednesday and Friday (18:30~20:30)

  Deadline for registration:   17h45 on 6/9/2017 (Wed)

 • Fee

  *     Employee: 2.850.000 & Materials fee: 150.000 VND

  *     Students: 2.750.000 & Materials fee: 150.000 VND

 • Lecturer

  Experienced Vietnamese and Japanese teachers.

 • Eligible participants

  *  Any Japanese beginner.

  *  Anyone expecting to study in Japan. 

  *  Anyone expecting to take the Nat-Test. 

 • Content

  *  The course is well-designed for anyone who has just started learning Japanese.

  *  The course aims at providing adequate knowledge on basic sentence structures and vocabulary for primary communication level in Japanese. 

 • Time

  Japanese communication course - Elementary 1 - August 2017 

  18/8/2017 ~ 27/12/2017   (54 classes)

  3 classes/ week: Mon - Wed - Fri (18:30~20:30)

  Deadline for registration:   17h45 on 18/8/2017 (Fri)

 • Fee

  *     Employee: 2.850.000 & Materials fee: 150.000 VND

  *     Students: 2.750.000 & Materials fee: 150.000 VND

 • Lecturer

  Experienced Vietnamese and Japanese teachers.

 • Eligible participants

  *  Any Japanese beginner.

  *  Anyone expecting to study in Japan. 

  *  Anyone expecting to take the Nat-Test.

 • Content

  *  The course is well-designed for anyone who has just started learning Japanese.

  *  The course aims at providing adequate knowledge on basic sentence structures and vocabulary for primary communication level in Japanese.