JLPT PREPARATION COURSE - N1 LEVEL - AUGUST/2017

 • Time:

  25/8 ~ 25/11/2017 39 buổi: Lịch học dự kiến

  N1 Taisaku    : thứ 2, thứ 4, thứ 6 (18:30~20:30) và thứ Bảy ( 13:30-15:30)

  N1 Junbi     thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 (18:30~20:30)

  Khai giảng toàn khóa N1: 25/8/2018 (thứ 3)

   Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 25/8/2017 (thứ 6)

 • Fee:

  Khóa cấp tốc:

  Người đi làm: 3.100.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên     : 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  Người đi làm: 2.900.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Sinh viên     : 2.800.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

 • Lecturer:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Eligible participants:

  Căn cứ vào kỳ thi đầu vào ngày 5/8/2017 (thứ 7), chúng tôi khai giảng hai khoá học

 • Content:

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1!

  Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

  1. Điện thoại: 04-3775-1282 Ban khoá học tiếng Nhật:114 (Ms. Hường, Ms. Linh)
  2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.