KHÓA HỌC: HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT THÁNG 6/2020

 • Thời gian: 23/06/2020 - 25/06/2020
 • Học phí:
  Học phí: 3.800.000 VNĐ
  * Giảm 5% cho nhóm trên 5 học viên.
  * Giảm 8% cho nhóm trên 10 học viên.
 • Giảng viên:
  Chuyên gia: Trần Hữu Anh Tuấn
  - 12 năm kinh nghiệm Giám đốc nhà máy tại Nhật Bản.
  - Ban tư vấn hệ thống chất lượng của Bureau Veritas và thành viên hội đồng chất lượng TPHCM.
  - Hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo chuyên nghiệp về QTCL
 • Đối tượng tham gia: Các cán bộ nghiệp vụ liên quán đến sản xuất tại nhà máy
 • Nội dung:
  - Tư duy về quản lý chất lượng
  - 7 QC tools, PDCA
  - 7 công cụ hỗ trợ quản lý chất lượng
  - Bảng quy trình QC, SOP
  - Các bước giải quyết vấn đề về QC
  - Khảo sát chất lượng tại nhà máy thực tế