Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Preparation courses N1 / N2 / N3

 • Time

  25/8 ~ 25/11/2017 39 buổi: Lịch học dự kiến

  N1 Taisaku    : thứ 2, thứ 4, thứ 6 (18:30~20:30) và thứ Bảy ( 13:30-15:30)

  N1 Junbi     thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 (18:30~20:30)

  Khai giảng toàn khóa N1: 25/8/2018 (thứ 3)

   Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 25/8/2017 (thứ 6)

 • Fee

  Khóa cấp tốc:

  Người đi làm: 3.100.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên     : 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  Người đi làm: 2.900.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Sinh viên     : 2.800.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

 • Lecturer

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Eligible participants

  Căn cứ vào kỳ thi đầu vào ngày 5/8/2017 (thứ 7), chúng tôi khai giảng hai khoá học

 • Content

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1!

  Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

  1. Điện thoại: 04-3775-1282 Ban khoá học tiếng Nhật:114 (Ms. Hường, Ms. Linh)
  2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Time

  Time: 23/8~ 25/11/2017   39 lessions: Schedule 

  N2 Taisaku A: Monday, Wednesday, Thursday (18:30-20:30) & Friday or Saturday (13:30-15:30)

  N2 Taisaku B: Tuesday, Wednesday, Friday & Saturday (18:30-20:30)

  N2 Junbi        : Monday, Wednesday, Thursday (18:30-20:30) & Saturday (13:30-15:30)

  * First lesson is shceduled on 23/8/2017 (Wed)

  * Deadline for registration: by 18h15 23/8/2017 (Wed)

 • Fee

  Fast-track course:

  Employee: 2.800.000 & Document fee: 200.000 VND

  Student   : 2.700.000 & Document fee: 200.000 VND

  Preparation course:

  Employee: 2.600.000 & Document fee200.000VND

  Student     :2.500.000 & Document fee: 200.000VND

 • Lecturer

  The course is under the guidance of experienced Japanese and Vietnamese teachers.

 • Eligible participants

  For successful candidates of the entrane exam on 5/8/2018 conducted by VJCC.

 • Content

  This course will provide you with adequate knowledge and skill needed for JLPT level N2! 

  Registration and tuition fee:

  1. Tel: 04-3775-1282 ; JC division:114 (Ms. Huong, Ms. Linh)
  2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Time

  Thời gian:    22/8 ~ 25/11/2017 (39 buổi × 2 tiếng = 74 tiếng)

  4 buổi / tuần: 

  * N3 Taisaku: thứ 3, thứ 5, (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca:13:30-15:30 & 16:00-18:00)

  * N3 Junbi   : thứ 3, thứ 5, (18:30-20:30) & thứ 7 (học 2 ca:13:30-15:30 & 16:00-18:00)

  Khai giảng toàn khóa N3: 18h 15 ngày 22/8/2017 (thứ 3)

  Hạn nhận đăng ký: đến 18h15 ngày 22/8/2017 (thứ 3)

 • Fee

  Khóa cấp tốc:

  Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên      : 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Khóa chuẩn bị:

  Người đi làm: 2.400.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

  Sinh viên      : 2.300.000 Phí tài liệu: 200.000VNĐ

 • Lecturer

   Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm.

 • Eligible participants

  Căn cứ vào kỳ thi đầu vào ngày 6/8/2017 (chủ nhật), chúng tôi khai giảng hai khoá học  

 • Content

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!

  Liên hệ đăng ký và nộp học phí:

  1. Điện thoại: 04-3775-1282 Ban khoá học tiếng Nhật:114 (Ms. Hường, Ms. Linh)
  2. Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.