Exchange - Study abroad

Biblio Battle is an event of book review first initiated in 2017 by students at Kyoto University - a renowned university in Japan. 

It is never too late to prepare for your future career! 

JOB FAIR - the biggest recruiting event of the year!

GIFU study abroad fair first held in Vietnam!

This study abroad fair belongs to "Japan Festival in Vietnam 2016" taking place on November 18th, 19th, 20th, 2016 in 23/09 Park (HCMC).

After 6 times successfully organized, JOB Fair has attracted thousands of participants, being an important event catching the attention of both students and employees of all ages.

In 1975, Japanese Airlines established and successfully implemented the scholarship program JAL for the first time with the topic of "Mutual friendship between Asia and Japan“. This year, JAL program comes back as the 46th time.

Ngày 24/5/2014, tại VJCC Hà Nội, “Buổi giao lưu giữa các Doanh nghiệp Nhật Bản và sinh viên - lưu học sinh Việt Nam lần thứ VI - JOB Fair 2014” đã diễn ra. Đây là sự kiện thường niên được VJCC tổ chức để kết nối các doanh nghiệp với những người có nhu cầu tuyển dụng và những người quan tâm tới văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản. Năm nay JOB Fair đã đón nhận sự tham gia của 11 doanh nghiệp và gần 200 bạn sinh viên cũng như người đi làm.

 Từ 1/3/2014, VJCC sẽ tổ chức KHÓA HỌC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG:"LÀM CHỦ SỨC MẠNH BẢN THÂN VÀ NÂNG TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA BẠN".